تاريخ : ۹۱/۰۳/۲۴ | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا حسینی
 

به نام خدا

موضوع: هديه هاي آسمان پايه ي دوم ابتدايي درس 8: جشن تولد صفحات 28و29 زمان :45دقيقه تاريخ:

روش تدريس: الگوي تفکر استقرايي

اهداف درس:

1-آشنايي با اسامي پيامبران بزرگ الهي

2-آشنايي با نام پيامبر اسلام(ص) 3

-احساس علاقه و احترام به پيامبر اسلام (ص)

4 –تمايل به آشنايي بيشتر با پيامبر اسلام(ص)

5- تلاش براي آشنايي بيشتر با پيامبر اسلام .

انتظارات:

دانش آموز طي فرايند آموزش:

1پيامبران بزرگ الهي را نام مي برد.

2- به حضور در جشن ميلاد پيامبر اسلام (ص) علاقه نشان مي دهد.

3- براي برگزاري اين جشن در مدرسه و يا خانه فعاليت مي کند.

4-به تحقيق در باره ي رفتار پيامبر اسلام(ص) با کودکان علاقه نشان مي دهد.

5-در قالب يک فعاليت تحقيقي اطلاعاتي را در باره ي رفتار پيامبر اکرم(ص) با کودکان جمع آوري مي کند.

مفاهيم کليدي درس:

حضرت محمد(ص) – تولد- جشن- همکاري

تکوين مفهوم:

گام اوّل: فهرست گيري

معلّم با نقل ياشيريني وبا لباس نو وارد کلاس مي شود. و از اعضاي گروه ها مي خواهد که با هم مشورت کنند و علت اين کار را در چند جمله کوتاه بنويسند.

گام دوم : گروه بندي

معلم جملات را با هم مقايسه کرده و از روي شباهت و تفاوت آنها را در دو گروه تقسيم مي کند.

گام سوم: عنوان دهي

از دانش آموزان مي خواهد براي هرگروه عنواني را پيشنهاد کنند و آموزگار ازجملات خود دانش آموزان استفاده کرده و گروه اول را که مربوط به اعياد ؛مذهبي و ملي و گروه دوم را که مربوط به جشنهاي عروسي وکسب رتبه و ... نام گذاري مي کند.

تفسير مطالب:

گام اول: تعيين جنبه هاي شاخص

معلم:جملات گروه يک چه شباهتي به هم و چه تفاوتي با گروه دو دارد؟ دانش آموزان: جشن هاي گروه اول هميشه و همه سال انجام مي گيرد و همه ي مردم شاد هستند ولي جشن هاي گروه دو مربوط به بعضي از مردم است و........

گام دوم و سوم: کشف روابط و استنباط کردن

در تابلوي کلاس جدولي کشيده مي شود و در ستون عمودي جمله هاي مربوط به جشنها و مناسبت ها را مي نويسيم و در ستون افقي علت آن جشن را يادداشت مي کنيم و و با علامت+و- دلايل آن را مطرح مي کنيم .

نمونه ي جدول:

گروه

رديف

جمله در مورد جشن ها

مربوط به همه مردم است

مربوط به يک عده از مردم است

گروه1

1

موقع عيد

+

-

گروه2

4

تولد فرزند آموزگار

-

+

گروه5

2

عروسي

-

+

گروه4

3

مهماني

-

+

گرو3

1

ميلاد پيامبران و امامان

+

-

کاربرد اصول

گام اول: پيشگويي نتايج

معلم: بچه ها من بعضي از روز ها رانام مي برم و شما بگوييد که آياهمه ي مردم در اين روز ها جشن مي گيرند يا بعضي از مردم در اين روزها جشن مي گيرند؟ معلم: عيد نوروز؟ دانش آموزان: همه ي مردم.- عيد قربان؟ دانش آموزان: همه ي مردم .- جشن عروسي؟- بعضي از مردم. - جشن تولد ژاله؟ -خانواده ي ژاله.- ميلاد پامبران؟ - همه ي مردم. و...

گام دوم: توضيح پيشگويي ها

معلم: بچه هاي عزيزم همه ما در روز هاي عيد و روزهاي تولد پيامبران و امامان لباس هاي نو مي پوشيم و جشن مي گيريم و امروز روز تولد پيامبر عزيز ما حضرت محمد(ص) است پامبر ما با بچه ها خيلي مهربان بود و همه بچه هارا دوست داشت و بعضي وقتها هم با بچه ها بازي مي کرد خداوند براي اينکه ما هم بدانيم چه چيزهايي خوب است و چه چيزهايي خوب نيست براي ماپيامبران را فرستاده است بچه ها ما پيامبران ديگري هم داريم که اسم آنها حضرت نوح(ع) و حضرت ابراهيم (ع) و حضرت موسي (ع) و حضرت عيسي (ع) و آخرين پيامبر بزرگ ما حضرت محمد (ص) و ما مسلمانان پيامبران به همه پيامبران احترام مي گذاريم و آنها را دوست داريم.

گام سوم: تصديق پيشگوييها

معلم :بچه هاي عزيزم چرا در جشن تولد سمیرا همه ي مردم جشن نمي گيرند؟

دانش آموزان: چون مربوط به همه ي مردم نيست.

معلم: چرا تولد حضرت محمد (ص) را جشن مي گيريم؟

دانش آموزان: چون حضرت محمد (ص) پيامبر همه ي ما است.

 


برچسب‌ها: طرح درس, هدیه های آسمان

مهمان گرامی خوش آمدید

یا ابا صالح المهدی ادرکنی