تاريخ : ۹۱/۰۹/۱۱ | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا حسینی
 

یک نمونه طرح درس ریاضی مربوط به همکاران پایه دوم  

 

    ارائه ی درس جدید :

معلم :ابتداشعرذیل رابه صورت نمایشی برای دانش آموزان خوانده می شود .

باتوجه به اینکه دانش آموزان به گروه های مختلف تقسیم شده اندوهرگروه نام مخصوص خودرا دارد.

گروه گل لاله

گروه گل یاس

گروه گل محمدی

گروه گل مریم

مرحله ی مجسم :


یک

صدتا

ده تا 
سه لوان شفاف که روی آنها یک برچسب زده شده و روی برچسب ها به ترتیب یکی , ده تایی , صدتایی می نویسیم وتعدادی ( در حدود 20 عدد )بادام یاگردو که از دور قابل شمارش است در مقابل دید فراگیران قرار می دهیم . لیوان ها را طوری روی میز قرار می دهیم که دانش آموزان به این صورت ببینند.

2 بادام در لیوان یکی  و 3 بادام در لیوان ده تایی و 5 بادام در لیوان صدتایی قرار می دهیم و از دانش آموزان سوال می کنیم .

چند تا یکی داریم ؟

چند تا ده تا داریم ؟

چند تا صدتا داریم ؟

سرگروه گل لاله : نیما 2 تا یکی داریم .

سرگروه گل یاس : مهدی 3تا ده تایی داریم

سرگروه گل محمدی : پیام 5 تا صدتایی داریم .

مرحله ی نیمه  مجسم :

پس از دریافت جواب های درست دانش آموزان از آن ها می خواهیم که عدد سه رقمیرا که لیوان ها نشان می دهند بنویسند و بخوانند .

دانش اموزان : پانصدو سی و دو
معلم : صدآفرین به شما بچه های گلم

تصویر زیر را پای تخته سیاه می کشیم .                    

                           یکی                                   ده تایی                              صدتایی


عدد مربوط به شکل را به کمک جدول به دست آورند؟

 سرگروه گل مریم : اکبر    
یکی 
ده تایی 
صدتایی1
عدد را خارج از جدول بخوانند و بنویسند ؟

سرگروه یاس : اصغر صدو بیست و هفت

عدد را به حروف بنویسد؟ صدوبیست و هفت

 مرحله ی مجرد  :

برگه هایی را که از قبل آماده شده است بین گروه ها پخش می کنیم و از گروه ها می خواهیم که با هم مشورت کنند و سرگروه بعنوان نماینده بگه ها را کامل کرده وبه معلم تحویل دهند .

دانش آموزان : با دقت کامل به برگه ها توجه می کنند و به سوالات آموزگار جواب می دهند.

به یک گروه تصویر از قبل آماده شده روی برگه می دهیم تا جدول راکامل کند


گروه گل مریم :
یکی 
ده تا 
صدتا2

به گروه بعدی عدد و جدول می دهیم تا تصویر بکشد

 
یکی 
ده تا 
صدتا3


                                                      324


گروه گل یاس :
405

گروه بعدی عدد می دهیم تا به حروف بنویسد .                

گروه گل محمدی :

چهار صدو پنج

صد آفرین به شما بچه های نازنین کارت تشویقی می دهیم .

گروه بعدی : جای خالی را کامل کن .

500 یعنی                  ...........صدتا  ............ده تا ..............یکی

سرگروه گل لاله :

500 یعنی              5صدتا        0 ده تا              0 یکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع بندی :

خوب بچه های گلم درس ریاضی امروز درباره ی چه موضوعی بود؟

امیر حسین : نوشتن و خواندن اعداد سه رقمی

ارزش اعداد سه رقمی چگونه است ؟

احمد: صدتایی را در جدول صدتایی و ده تا را در مرتبه ی ده تا یی و یکی ها را هم در یکی های جدول قرار می دهیم .

بچه های گلم اعداد سه رقمی را باید حتما سر جای مخصوص در جدول بگذاریم تا ارزش پیدا کنند. پس مثلا عدد 789 یعنی 7 بسته ی صدتایی و 8بسته ی ده تایی و 9یکی می باشد .

تمرینات را در دفتر شان (عددها ) را بنویسند . 

فراگیران به فعالیت های معلم گوش می دهند و مثال هارا در ذهن می سپارند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه  :

-آشنایی با درس جدید ریاضی ( خواندن ونوشتن اعداد سه رقمی )

- شرح دادن تصاویر کتاب

- حل کردن تمرینات کتاب

- شناخت اعداد سه رقمی و خواندن و نوشتن اعداد سه رقمی

- استفاده از تصاویر در رابطه بادرس جدید

- خواندن شعر نمایشی بصورت دسته جمعی

- پذیرایی از دانش آموزان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارزشیابی تکوینی:

-        از دانش آموزان می خواهیم که ارزش اعداد سه رقمی را بدانند و به کمک جدول بتوانند اعداد سه رقمی رابخوانند و بنویسند .

-        پس از انجام تمرینات کتاب عددهای تمرینات را در دفترشان با حروف بنویسند

-        چند مثال : همراه با تصویر جدول در دفترشان رسم کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعیین تکلیف :

-        دادن تکلیف ( تفاوتهای فردی را درنظر می گیریم و باتوجه به تفاوتهای فردی تکالیف گوناگون می دهیم .

-        حفظ شعر (اعضای خانواده ) و خواندن شعر بصورت گروهی در کلاس

-        چند عدد به دلخواه بنویسند ودر جدول ارزش مکانی قرار دهند وعدد را به حروف بنویسند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختتامیه :

با توجه به اینکه ساعت ریاضی به اتمام رسیده درس را بافرستادن صلوات برمحمد وآل محمد (ص)  به اتمام می رسانیم . 

 


برچسب‌ها: طرح درس, ریاضی

مهمان گرامی خوش آمدید

یا ابا صالح المهدی ادرکنی