تاريخ : ۹۰/۰۹/۱۶ | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا حسینی
 

واحد طرح کرامت کلاس پنجم

 

 

ردیف

واحد کار

دروسی که با واحد کار مرتبط هستند

1

توبه

هدیه-درس 20 تلافی

بخوانیم –روان خوانی فصل ششم داستان زال وسیمرغ

2

امیدواری

هدیه- درس13 نگین- درس 2 خورشید در چاه درس 15 دست در دست دوست بخوانیم-با هم بخوانیم بوی نرگس – چشمه سنگ

قرآن قصه بشارت بخوانیم- درس 14 طوفان نوح

3

آبرو داری

هدیه –درس 9کتاب کار قصه سوم –درس 21کتاب کار

بخوانیم- درس22 گل هایی از گلزار ادب

4

حل مساله

بخوانیم- درس 5 شجاعت-روان خوانی فصل دوم –

5

توکل

تاریخ- درس 15 انقلاب شکوهمند اسلامی ایران –درس 2-گسترش اسلام بخوانیم- درس 14 طوفان نوح

6

انصاف

هدیه- درس10 میراث پیامبر-درس 22 حق مردم

بخوانیم روانخوانی فصل پنجم قصه حضرت عیسی وسگ مرده

تاریخ –درس 4 جامعه اسلامی بعداز پیامبر

7

امر به معروف ونهی از منکر

هدیه –درس 12 قایق چوبی –درس 19 باغ سری درس 23 بهترین روز - بخوانیم- روزی که باران می بارید- درس 8 خدمت به مردم عبادت است-مدنی- درس 8 تعاون

8

آزادگی

هدیه- درس 16 کتاب کار-بخوانیم درس 16 آریو برزن

تاریخ-درس 5 خلافت حضرت علی –درس 6 خلافت امام حسن وقیام امام حسین-مدنی درس 1 استقلال آزادی جمهوری اسلامی

9

تفکر نقاد

هدیه-درس18 من معتقدم- درس 21 بازی شیرها وپلنگ ها- درس 20 تلافی-بخوانیم –درس 10 داستان یک بیمارستان -درس 12 دو ستاره درخشان

 

 


برچسب‌ها: طرح کرامت

مهمان گرامی خوش آمدید

یا ابا صالح المهدی ادرکنی