تاريخ : 92/01/17 | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا حسینی

 

ای دوست به حنجر شهیدان صلوات / بر قامت بی سر شهیدان صلوات

از دامن زن مرد به معراج رود / بر دامن مادر شهیدان صلوات . . .

 

 

 

  تاريخ : 93/07/18 | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا حسینی
تاريخ : 93/07/17 | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا حسینی
تاريخ : 93/07/15 | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا حسینی
تاريخ : 93/07/15 | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا حسینی
تاريخ : 93/07/15 | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا حسینی
تاريخ : 93/07/15 | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا حسینی
تاريخ : 93/07/15 | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا حسینی
تاريخ : 93/07/15 | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا حسینی
تاريخ : 93/07/15 | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا حسینی

مهمان گرامی خوش آمدید

یا ابا صالح المهدی ادرکنی